Annet trekk enn månedspris

Har du blitt trukket et annet beløp enn vanlig månedspris? Dette skjer når det ikke har vært mulig å trekke månedsbeløpet fra kortet ditt på den vanlige trekkdatoen din. Da trekker vi for de dagene som har gått før betalingen gikk gjennom i tillegg til en måned framover. Vi tar ingen gebyrer eller ekstra kostnader når dette skjer.

Eksempel:

Du skal betale den 1. i måneden, men en måned går ikke betalingen gjennom før den 5. i måneden. Da betaler du for 35 dager i stedet for kun 30 dager. Den nye trekkdatoen vil da bli den 5. i hver måned framover. Så lenge det er mulig å trekke fra kortet ditt på den nye trekkdatoen vil du kun betale for en måned framover.