Antall enheter

Enhetsregistrering gjelder avspilling av Premier League, og er tilknyttet rettigheter til dette innholdet.

En enhet blir automatisk registrert når man spiller av Premier League-innhold, og enheten blir liggende i listen inntil du eventuelt fjerner den. Når man har nådd maksimalt antall enheter, vil det komme en melding om dette, og Premier League-innhold vil ikke starte ved forsøk på avspilling på en ny enhet.

Ditt abonnement er knyttet til din bruker og er personlig for deg. Du kan registrere og bruke TV 2 Play for å se Premier League på maksimalt 5 enheter, for eksempel 2 PC-er, 1 Apple TV, og 2 mobiltelefoner.

Enhetsregistrering er ikke relatert til samtidig avspilling hvor man opplever å bli kastet ut midt i sendingen - det vil først oppstå om man overstiger grensen på at maksimalt 1 skjerm kan spille av fotball samtidig per brukerkonto.

Du finner oversikt og mer informasjon om dine registrerte enheter på tv2play.no -> Konto -> Enheter .