Feilkode 23001

Dersom du opplever å få denne feilmeldingen på Smart TV, kan du først forsøke å starte sendingen på TV 2s kanaler. Hvis kampen/sendingen ikke sendes på Sport Premium 1 eller 2, eller andre kanaler, kan feilen løses ved å slå av enheten og trekke ut stikkontakten.