Fotball på flere skjermer

Du kan kun se fotball på 1 skjerm av gangen uavhengig om du har tjenesten 4 skjermer. Grunnen til dette er rettighetsbegrensninger.