Slå på/av undertekst på Apple TV

Denne artikkelen viser fremgangsmåte for å skru på/av tekst når du bruker TV 2 Play-appen på Apple TV. Når du lagrer innstillinger for tekst, vil dette være standard helt til du igjen endrer valg i menyen.

Spill av video.

Drar ned Info-menyen. Med Apple TV 4 swiper du da nedover.

Swipe så bort til Undertekster.

Velg Norsk eller Av.