Slå på/av undertekst på iPhone/iPad

Denne artikkelen viser fremgangsmåte for å skru på/av tekst når du ser innhold i TV 2 Play-appen på iOS. Når du lagrer innstillinger for tekst, vil dette være standard helt til du igjen endrer valg i menyen.

Spill av video.

Trykk èn gang i videobildet. Da skal tidslinjen og knapper dukke opp.

Trykk på tannhjulet til høyre.

Velg Undertekst.

Velg så Norsk eller Av.