Slå på/av undertekst på Smart TV

Denne artikkelen viser fremgangsmåte for å skru på/av tekst når du bruker TV 2 Play-appen på en Smart TV. Innhold publisert etter mars 2021 har mulighet for å slå på eller av tekst.

Spill av video.

Når tidslinje og menyvalg er tilgjengelig, så trykk på knappen med snakkeboble helt til høyre.

Velg Norsk eller av.