TV 2 Play i utlandet

Du kan strømme vårt innhold sømløst i hele EU/EØS. Denne funksjonaliteten aktiveres på din brukerkonto etter du har verifisert et norsk mobilnummer, og har et abonnement betalt med norsk bankkort (eller via våre samarbeidspartnere). Dette er i tråd med våre brukervilkår, som presiserer at ved å ta i bruk tjenestene så er du bosatt i Norge.

TV 2 Play og alt innhold er åpent, så lenge du befinner deg i følgende land:

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Kroatia
 • Kypros (gresk-kypriotisk del)
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Nederland
 • Norge
 • Østerrike
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Sverige
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Ungarn

Premier League

Du kan se Premier League i hele EU/EØS hvis du har betalt abonnementet ditt med et norsk bankkort, og har verifisert et norsk mobiltelefonnummer.

Geografisk sperre

Når vi kjøper inn rettigheter til serier, programmer og arrangementer fra utenlandske aktører, vil aktørene begrense rettighetene geografisk. Rettighetshaverne ønsker naturlig nok å selge produktet til så mange land som mulig. Dette gjør at du ikke kan strømme internasjonalt innhold utenfor EU/EØS.

Et eksempel er programmet «Modern Family». Her har et amerikansk TV-selskap kjøpt opp rettighetene, på samme måte som TV 2 i Norge. Dette gjelder da også for «Home and Away», «Grey's Anatomy» og lignende.

Opplever du geografisk sperre selv om du er i EU/EØS?

For at TV 2 Play skal fungere som normalt, må tjenesten kunne lokalisere og plassere brukeren i EU/EØS. Enkelte nettverk og enheter, slik som hotellnettverk, flyplassnettverk, bedrifters nettverk, og bedrifters enheter, har sperrer eller kobler til servere i andre land. Dette kan skape geografisk blokkering som gjør at ikke TV 2 Play får plassert brukeren. TV 2 Play kan ikke åpne dette. Det anbefales derfor å forsøke et annet nettverk, slå av programvare som kan sperre for lokalisering, eller evt. kontakte IT-ansvarlig på arbeidsplassen.

Utenlandsk IP-adresse

Når du kobler seg opp på nettet i land utenfor Norge, får du en lokal IP-adresse. En IP-adresse er kort forklart Internett sitt svar på telefonnummer. Dersom du er på ferie i USA og ringer hjem til Norge fra en lokal telefon, vil det stå 001 foran nummeret ditt. Dette indikerer at du som ringer befinner deg i nettopp USA. Og om du ønsker å se TV 2 Play mens du er der, vil din IP-adresse, på samme måte som telefonnummeret, bli amerikansk. Systemet vårt ser da at en bruker i USA ønsker å se et program vi kun kan vise i EU/EØS, og leverer en melding om at vi ikke kan sende dette programmet i området du befinner deg i.

Norskproduserte programmer

De fleste norskproduserte programmer kan du se uansett hvor du befinner deg i verden. Hvis du for eksempel en fredagskveld i Thailand synker ned i godstolen etter et godt måltid og ønsker å se «Hotel Cæsar», kan du klikke deg rett inn på «Hotel Cæsars» programside og se det direkte derfra.

Unntak er norske programmer som er innkjøpte formater. «The Voice» er et eksempel på dette. Her har utenlandske produsenter laget et eget konsept som TV 2 har kjøpt og laget en norsk versjon av. I kontraktene våre er det regulert at vi bare får lov til å vise dette i EU/EØS, så da må vi sperre for andre utenlandske brukere.

Kan jeg se innhold jeg har lastet ned i utlandet?

Ja, du kan se alt innhold du har på «Mine nedlastinger», uavhengig av hvor du befinner deg i verden. Merk at hvis du har lastet ned en serie som vi ikke har rettigheter til utenfor Norge, vil du ikke få tilgang til denne hvis du går inn på programsiden i appen. Du vil da kun kunne se innholdet via «Mine nedlastinger». Du vil ikke kunne laste ned innhold som ikke er tilgjengelig utenfor Norge når du befinner deg utenfor Norge. Her kan du lese mer om vår nedlastingsfunksjon.