VPN

TV 2 Play støtter ikke VPN (Virtual private network). En del bedrifter bruker VPN, både innad i bedriften og til hjemmekontor. Opplever du problemer med TV 2 Play og du bruker VPN kan løsningen være å deaktivere VPN.

Siden TV 2 Play ikke støtter VPN har vi ingen support vedrørende feil der VPN er i bruk.